Spotkania Grupy

 

 

XXII Spotkanie Leszczyńskej Grupy OTOP - 2018

17 lutego 2018 roku odbyło się XXII Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP. Spotkaliśmy się o godzinie 9.00 w Zglińcu, skąd wyruszyliśmy obserwować ptaki na Zb. Wonieść a na koniec udaliśmy się do Osiecznej. Tam przy kawie odbyła się dalsza część spotkania. Ponieważ kadencja obecnego Lidera właśnie się kończyła konieczne było przeprowadzenie wyborów. Nowym Liderem został Grzegorz Lorek. Gratulujemy! Ustępujący Lider Janusz Maliczak otrzymał pamiątkową koszulkę.

W spotkaniu wzięło udział 18 osób.

 

 

 

 

 

XXI Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP - 2015

21 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Karczma Borowa w Lesznie odbyło się XXI Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP. Było to spotkanie jubileuszowe, ponieważ obchodziliśmy 20 lat działalności naszej grupy.

Po powitaniu zgromadzonych uczestników lider grupy przedstawił sprawozdanie z 20 lat działalności LG OTOP. Następnie powołana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory. Liderem grupy został ponownie Janusz Maliczak.

W trakcie przerwy uczestniczy zostali poczęstowani tortem z napisem "20 lat LG OTOP Leszno 2015". Można było nabyć najnowszy biuletyn. Po przerwie Marcin Tobółka przedstawił Program Ochrony Bociana Białego na Ziemi Leszczyńskiej w latach 2009-2014 oraz ciekawsze wyniki obrączkowania bocianów. Następnie Paweł Szymański przedstawił prezentację pt. "Czy ptaki męczą się podczas śpiewu?", a Janusz Maliczak zaprezentował ptaki Zimowych Ptakoliczeń. W kolejnej części spotkania Marcin Tobółka zdał relacje z wyprawy do Islandii, a Paweł Szymański opowiedział o badaniach ptaków w Kamerunie. Na zakończenie Stanisław Kuźniak i Paweł Szymański omówili obserwacje rzadkich ptaków na Ziemi Leszczyńskiej w 2014 r.


W trakcie spotkania Janusz Maliczak wręczył dyplom i podziękował Waldemarowi Michalakowi za pełnienie funkcji lidera grupy przez dwie kadencje, założenie i prowadzenie strony internetowej grupy oraz przygotowywanie corocznego biuletynu. Spotkanie zakończyło o godzinie 13:30. Wzięło w nim udział 16 osób.

 

XX Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP - 2014

W dniu 1 marca 2014 r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Karczma Borowa odbyło się kolejne Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP. W tym roku odbyło się ono już po raz XX.

Po powitaniu zgromadzonych uczestników lider grupy Janusz Maliczak przedstawił program spotkania i zdał sprawozdanie z działalności grupy za rok 2013. Następnie przedstawił prezentację o ochronie ptaków w budynkach.

Po przerwie Paweł Szymański omówił komunikację dźwiękową ptaków. Po nim Waldemar Michalak zdał relację z wycieczki na Mierzeję Helską. Następnie Janusz Maliczak przedstawił prezentację o parku ptaków koło Walsrode w Niemczech. Kolejnym wystąpieniem było podsumowanie najciekawszych obserwacji ornitologicznych w roku 2013, przygotowane przez Stanisława Kuźniaka i Pawła Szymańskiego. Na koniec lider przekazał kilka komunikatów i omówiono bieżące sprawy.


W trakcie spotkania Janusz Maliczak wręczył dyplom i podziękował panu Aleksandrowi Świgoniowi, byłemu nadleśniczemu, za życzliwą współpracę z LG OTOP i udostępnianie salki w nadleśnictwie na potrzeby grupy.

Podczas przerwy można było nabyć najnowszy numer biuletynu.Spotkanie zakończyło się o godz. 11.40. Wzięło w nim udział 15 osób.

 

XIX Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP - 2013

W dniu 3 marca 2013 r. o godz. 9.00 odbyło się kolejne Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP w świetlicy w Nadleśnictwie Karczma Borowa. W tym roku było to XIX spotkanie.

Po powitaniu przybyłych członków i gości lider grupy Janusz Maliczak przedstawił program spotkania i zdał sprawozdanie z działalności grupy za rok 2012. Następnie Błażej Nowak i Mariusz Janowski przedstawili prezentację o sezonowej zmienności diety krogulca
w centralnej Wielkopolsce, a Marcin Tobółka omówił wyniki prac w ramach Sieci Obserwatorów Bocianów Białych z Obrączkami.

Po przerwie Marcin Tobółka przedstawił inwentaryzację bociana czarnego na Ziemi Leszczyńskiej. Później Paweł Szymański omówił wpływ struktury siedlisk liniowych w krajobrazie rolniczym na trzy gatunki pokrzewek, a następnie przedstawił rzadkie ptaki obserwowane na Ziemi Leszczyńskiej w roku 2012. Na koniec lider przekazał kilka komunikatów i omówiono bieżące sprawy.

Podczas przerwy można było nabyć najnowszy biuletyn grupy, inne wydawnictwa OTOP i książkę „Obrączkowanie ptaków”. Spotkanie zakończyło się o godz. 12.00. Wzięło w nim udział 16 osób.

 

XVIII Spotkanie Grupy – 2012

 

W dniu 31 marca 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP w Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej w Nadleśnictwie Karczma Borowa. W tym roku było to spotkanie XVIII.

Po powitaniu przybyłych członków i gości lider grupy Waldemar Michalak przedstawił program spotkania i zdał sprawozdanie z działalności grupy za rok 2011. Następnie powołano Komisję Wyborczą, która przeprowadziła wybory. Nowym liderem grupy został Janusz Maliczak.

Po krótkiej przerwie Janusz Ratajczak opowiedział o swoich "wyprawach" na rzadkie gatunki ptaków. Po nim Stanisław Kuźniak podsumował najciekawsze obserwacje ornitologiczne w roku 2011. Następnie Marcin Tobółka zdał relacje z wyjazdów do Delty Dunaju w Rumunii w 2011 r. i do Północnej Grecji na przełomie 2011 i 2012 r.

Na koniec Stanisław Kuźniak poinformował o nowym czasopiśmie przyrodniczym Ptaki Wielkopolski oraz o Atlasie Ssaków Polski, a Marcin Tobółka przedstawił Sieć Obserwatorów Bocianów Białych z Obrączkami.

Podczas spotkania można było nabyć najnowszy biuletyn i mapę turystyczną Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie zakończyło się o godzinie 11:30. Uczestniczyło w nim 15 osób.

 

XVII Spotkanie Grupy - 2011

 

W dniu 2 kwietnia 2011 o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Karczma Borowa odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Leszczyńskiej Grupy OTOP. 

Po powitaniu zgromadzonych uczestników lider Grupy Waldemar Michalak przedstawił sprawozdanie z działalności Grupy w roku 2010. Omówił m.in. akcje, w których brali udział członkowie grupy. Następnie Marcin Tobółka zdał relację z kierowanego przez siebie Programu Ochrony Bociana Białego na Ziemi Leszczyńskiej. Na zakończenie pierwszej części spotkania Stanisław Kuźniak omówił przebieg zasiedlania Ziemi Leszczyńskiej przez łabędzie krzykliwe.

 

Po przerwie, podczas której można było nabyć najnowszy biuletyn oraz podyskutować o ptakach w gronie znajomych, Janusz Nowosielski podzielił się swoimi wrażeniami z wyprawy przyrodniczej do Gambii i Senegalu, prezentując blisko 300 zdjęć. Następnym wystąpieniem było podsumowanie najciekawszych obserwacji ornitologicznych w 2010 roku, przygotowane przez Stanisława Kuźniak. Na sam koniec lider przekazał kilka komunikatów oraz omówiono bieżące sprawy.

Spotkanie zakończyło się o godz. 12.00, a wzięły w nim udział 22 osoby.

 

XVI Zjazd Grupy - 2010

 

W dniu 10 kwietnia 2010 r. w Nadleśnictwie Karczma Borowa odbyło się kolejne spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP. W tym roku odbyło się ono już po raz XVI.

Po powitaniu zgromadzonych uczestników i gości Lider grupy omówił program spotkanie. Ponieważ w ostatniej chwili zaszły nieprzewidziane okoliczności, program ten uległ niewielkim zmianom. Kilka dni przed spotkaniem zmarł nasz długoletni członek i współzałożyciel grupy Marian Lewandowski, dlatego też na samym początku Stanisław Kuźniak przypomniał pokrótce jego dokonania w poznanie awifauny regionu jak i całego kraju. Następnym niezaplanowanym punktem było wystąpienie Marka Chwistka, który zrelacjonował swoją obserwację pelikana kędzierzawego sprzed kilku dni z okolic Wschowy. Dalszy ciąg spotkania przebiegł już według ustalonego programu. Waldek Michalak przedstawił osiągnięcia grupy w roku 2009. Następnie Marcin Tobółka zdał relację z przebiegu programu ochrony bociana białego na Ziemi Leszczyńskiej w roku 2009  i omówił zamierzenia na rok 2010. Kolejnym punktem spotkania był referat Pawła Szymańskiego o występowaniu cierniówki w okolicach Dąbcza.

Po krótkiej przerwie Andrzej Łakomy przedstawił obszerny referat o powstaniu Zbiornika Wonieść, omówił jeziora wschodzące w jego skład oraz zmiany jakie na nim zaszły od czasu jego powstania do dnia dzisiejszego. Zaraz po nim Stanisław Kuźniak przedstawił najciekawsze obserwacje ornitologiczne w roku 2009. Na sam koniec uczestnicy przedyskutowali zmiany na liście gatunków ptaków, o których zbierane są informacje do kartoteki lokalnej oraz które z nich mają być umieszczane na stronie internetowej grupy.

Spotkanie zakończyło się o godz. 13.00, wzięły w nim udział 24 osoby.

 

 

XV Zjazd Grupy - 2009

 

W dniu 28 marca 2009 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej w Nadleśnictwie Karczma Borowa odbyło się kolejne spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP. W tym roku było to spotkanie XV, jubileuszowe,

Po powitaniu przybyłych członków grupy oraz zaproszonych gości, lider Grupy omówił pokrótce program spotkania. Jako pierwsi wystąpili Grzegorz Lorek i Waldemar Michalak, którzy przedstawili historię powstania grupy oraz najważniejsze akcje, w których jej członkowie brali udział. Zaraz po tym wyróżniono jej członków, którzy byli założycielami i są jej członkami bez przerwy aż do tej pory. Fundatorem nagród było Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.Kolejnym punktem programu było wystąpienie S. Kuźniak, który omówił awifaunę Ziemi Leszczyńskiej, zarys historii badań, stan jej poznania oraz zmiany jakie w niej zaszły na przestrzeni ostatnich 100 lat.

 Po przerwie przystąpiono do wyborów lidera na nową kadencję. Dotychczasowy lider W. Michalak zdał sprawozdanie z działalności grupy za lata 2006-2009, a następnie powołano Komisję Wyborczą, która przeprowadziła wybory. Ponieważ nie zgłosił się kandydat do objęcia tej funkcji, na lidera ponownie wybrano Waldka Michalaka. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Mariana Lewandowskiego, który opowiedział o swojej wyprawie do Afryki Wschodniej gdzie zwiedzał parki narodowe Kenii i Tanzanii. Na koniec S. Kuźniak przedstawił najciekawsze obserwacje ornitologiczne w roku 2008. Omówiono też zadania na nadchodzący rok.


 

Podczas przerwy można było nabyć najnowszy biuletyn grupy oraz inne wydawnictwa OTOP. O spotkaniu informowała "Panorama leszczyńska", relację z niego nadała Telewizja Leszno (można ją oglądać pod adresem http://www.telewizjaleszno.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=4181&Itemid=21).

 

XIV Zjazd Grupy - 2008

 

W dniu 29 marca 2008 roku odbyło się kolejne coroczne spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP. Spotkanie miało miejsce w Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Karczma Borowa, rozpoczęło się o godzinie 9.00. Udział w nim wzięły 22 osoby.

Po powitaniu przybyłych lider przedstawił sprawozdanie z działalności Grupy w roku 2007, omawiając krótko wszystkie podjęte akcje. Były to zarówno akcje o zasięgu ogólnopolskim (np. Dni Ptaków, Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych czy Monitoring Ptaków Mokradeł), jak również o charakterze typowo regionalnym (Liczenie Listopadowe i Styczniowe, liczenie kruka) czy lokalnym (Akcja Wonieść, zawieszenie skrzynki dla płomykówki). Następnie swoją prezentację o żurawiu w okolicach Wschowy przedstawił Piotr Dziełakowski, a zaraz po nim Stanisław Kuźniak podsumował Wielkopolski Atlas Ornitologiczny na Ziemi Leszczyńskiej za lata 2005-2007.

 

W drugiej części spotkania Marcin Tobółka omówił zależności między fenologią przylotu a sukcesem lęgowym u bociana białego w pow. gostyńskim i w gminie Krzywiń. Na zakończenie Waldemar Michalak i Stanisław Kuźniak omówili najciekawsze obserwacje ornitologiczne w roku 2007.

W przerwie można było nabyć nowy biuletyn oraz podyskutować między sobą o najciekawszych wydarzeniach ornitologicznych w regionie. Chętni mogli również zapisać się na skontrolowanie niezbadanych jeszcze pól do Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego.

 

XIII Spotkanie Grupy - 2007

Kolejne doroczne spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP odbyło się w dniu 31 marca w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Leśnej w Nadleśnictwie Karczma Borowa. Z powodów niezależnych od organizatorów spotkanie rozpoczęło sie z 20 minutowym opóźnieniem.

Po powitaniu uczestników Lider przedstawił sprawozdanie z działalności grupy w roku 2006. Następnie S. Kuźniak podsumował wyniki Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego za lata 2005-2006. Najaktywniejszych obserwatorów obdarowano skromnymi upominkami. W przerwie odbył się konkurs rozpoznawania ptaków oraz rozmawiano o aktualnych sprawach. Ustalono też zadania na nadchodzący sezon.

W drugiej części spotkania S. Kuźniak zaprezentował najciekawsze obserwacje ornitologiczne z roku 2006. Niestety z powodu nie przybycia prelegenta nie odbyła się prezentacja przezroczy o żurawiu.

W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby.