Publikacje Grupy

 

Autor/autorzy: Kuźniak S., Tobółka M.
Tytuł: Spadek liczebności bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Leszczyńskiej i program jego ochrony
Rok wydania: 2010

     czytaj opis >>
Autor/autorzy: Szymański P., Melecha A., Tobółka M.
Tytuł: Skład pokarmu uszatki błotnej Asio flammeus zimującej na Pomorzu Zachodnim
Rok wydania: 2010

     czytaj opis >>
Autor/autorzy: Leszczyńska Grupa OTOP
Tytuł: Biuletyn 18/2011
Rok wydania: 2011

     czytaj opis >>