Publikacje Grupy

 

Autor/autorzy: Leszczyńska Grupa OTOP
Tytuł: Biuletyn 7/2000
Rok wydania: 2000

 

W biuletynie m.in.:

  • kronika wydarzeń ornitologicznych w roku 1999
  • pierzowisko łabędzi na Jez. Dominickim
  • sowy w krajobrazie rolniczym
  • obrączkowanie ptaków
  • reintrodukcja sokoła wędrownego w Polsce
  • najciekawsze obserwacje ornitologiczne w roku 1999

 

    << do listy publikacji