Wiadomości powrotne

 

Gil Pyrrhula pyrrhula

 

 

Obrączka Centrala Dane obrączkowania Dane kontroli  
HA 2691** Varsovia 18-05-1975 11-02-1979