Podsumowanie obrączkowania we wrześniu 2007

 

Logo

Ptaki chwytano w sieci rozstawione w trzcinowiskach i na groblach stawów rybnych w Zglincu. Łączna długość sieci 4 i 5-półkowych wynosiła 220 mb. Zaobrączkowano 467 ptaków należących do 18 gatunków. Najwięcej zaobrączkowano:

  • Wąsatka Panurus biarmicus - 148
  • Potrzos Emberiza schoeniclus - 101
  • Dymówka Hirundo rustica - 90
  • Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus - 36
  • Modraszka Parus caeruleus - 34
  • Pierwiosnek Phylloscopus collybita - 22

Skontrolowano również 81 ptaków obrączkowanych wcześniej (retrapów) oraz schwytano potrzosa z obrączką centrali Icona Madrid z Hiszpanii.

Z nowych gatunków zaobrączkowano młodego krogulca Accipiter nisus.

W obrączkowaniu uczestniczyli ornitolodzy z Niemiec: Hartmut Haupt, Gertfred Sohns i Ingolf Todte a ze strony polskiej: Krzysztof Furmańczak, Waldemar Michalak i Paweł Szymański, a całością prac kierowali Stanisław Kuźniak i Janusz Stępniewski.


 


 

Stronę wyświetlono: 959