Sprawozdanie z obrączkowania ptaków w sierpniu 2007

 

Podobnie jak w lipcu ptaki odławiano w sieci rozstawione, z uwagi na nadal wysoki stan wody, wyłącznie na groblach stawów rybnych w Zglińcu. Łączna długość 10 sieci 4 i 5-ciopółkowych wynosiła 100 mb.

Zaobrączkowano 373 ptaków należących do 30 gatunków. Ponadto skontrolowano 8 ptaków obrączkowanych wcześniej (retrapów).

Najwięcej zaobrączkowano:

  • Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus - 129
  • Kapturka Sylvia atricapilla - 41
  • Mazurek Passer montanus - 32
  • Szpak Sturnus vulgaris - 24
  • Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus - 17
  • Gajówka Sylvia borin -16

WąsatkaCharakteryzując obrączkowanie sierpniowe trzeba zauważyć, że oprócz najliczniejszego trzcinniczka, pozostałe ptaki związane z trzcinowiskami chwytały się nielicznie. Wyjątkowo nielicznie chwytały się sikory (3 gatunki, 12 ptaków) i świstunki, szczególnie piecuszek Phylloscopus trochilus. Dość licznie natomiast chwytały się pokrzewki. Oprócz wymienionych zaobrączkowano dwie cierniówki Sylvia communis i cztery piegże S. curruca.

Po raz pierwszy podczas Akcji zaobrączkowano dzięcioła dużego Dendrocopos major i świstunkę Phylloscopus sibilatrix.

Z ciekawszych gatunków schwytano i zaobrączkowano trzy zimorodki Alcedo atthis, świerszczaka Locustella naevia, dorosłego samca gąsiorka Lanius collurio i siedem potrzeszczy Emberiza calandra schwytanych podczas zlotów na noclegowisko w szuwarach.

W obozie obrączkarskim uczestniczyli: Piotr Dziełakowski, Heniu Konieczny, Jakub Kosicki, Waldemar Michalak, Krzysztof Polański, Wojciech Ratajczak, Paweł Szymański, Marcin Tobółka, Basia i Kasia Żołnierowicz, a całością prac kierował Stanisław Kuźniak.

Obóz

Fot. 2 x - Piotr Dziełakowski


 


 

Stronę wyświetlono: 642