Wspomnienie o Marianie Lewandowskim
24.05.1946 - 21.03.2010

 

 

 26 marca 2010 na gostyńskim cmentarzu pożegnaliśmy Mariana Lewandowskiego. Pożegnaliśmy niesłychanie aktywnego obserwatora ptaków, pożegnaliśmy Kolegę i Przyjaciela. Żegnała Go rodzina, znajomi, współpracownicy, władze samorządowe oraz koledzy i przyjaciele z całej Polski. Żegnały Go też jego ukochane ptaki. Podczas ceremonii pogrzebowej nad grobem śpiewał kowalik, modraszka, bogatka i dzwoniec.

Marian Lewandowski urodził się 24 maja 1946 w Gostyniu w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, podjął studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ukończył je w roku 1969, uzyskując dyplom magistra inżyniera architekta.  W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową. Pracował między innymi w Urzędzie Powiatowym w Gostyniu,  Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz jako  Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Lesznie i Zastępca Głównego Architekta Wojewódzkiego. Przez krótki okres (1984 - 1985) był Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach. 30 września 2008 zakończył pracę zawodową i przeszedł na emeryturę. Zmarł 21 marca w Gostyniu.

Marian Lewandowski był człowiekiem wielu talentów, zainteresowań i pasji, które zadziwiająco łączył.      

Architekt. Przez całe życie zawodowe pracował jako projektant  i urbanista Większość budynków w Gostyniu i powiecie to jego projekty.

Zamiłowany historyk.  Wielki znawca czasów cesarstwa rzymskiego.

Kolekcjoner. Swoją  kolekcję okazów geologicznych zapisał gostyńskiemu Liceum Ogólnokształcącemu.

Miłośnik i znawca wulkanów - potrafił polecieć na inny kontynent tylko po to by podejść pod Pinatubo na Filipinach czy Montagne Pelée na Martynice.  

Muzyk. Grał na skrzypcach i gitarze, śpiewał, prowadził ognisko muzyczne. Kilka lat był  instruktorem ds. muzyki i nauczycielem gry na gitarze w Gostyńskim Ośrodku Kultury „HUTNIK" w Gostyniu. Pisywał reportaże, artykuły muzyczne, grał niemal do końca swoich dni. W młodości grał w swoim rockowym zespole muzycznym. 

Podróżnik. Był na wszystkich kontynentach łącznie z Antarktydą.  Odwiedził  około 80 krajów, niektóre kilkakrotnie.  Pod koniec 2008 r., już schorowany, zwiedzał parki narodowe w Afryce, a relację z tej wyprawy przedstawił na dorocznym spotkaniu Leszczyńskiej Grupy OTOP wiosną 2009.

Dla nas był jednak przede wszystkim obserwatorem i znawcą ptaków, którymi zajmował się przez prawie 30 lat. Początkowo włączył się w prace Klubu Ornitologicznego w Lesznie, a następnie Leszczyńskiej  Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Komitetu Ochrony Orłów. Nie sposób wymienić wszystkich prac i projektów w których uczestniczył, tak w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, jak jesienne i zimowe liczenia ptaków wodnych i drapieżnych, inwentaryzacje bociana białego, zbieranie danych do monografii „Ptaki Wielkopolski", inwentaryzacja stanowisk bociana czarnego, bielika, kani rudej, kani czarnej i wyznaczanie dla stref ochronnych dla tych gatunków. Znaczący był jego udział w zebraniu danych do Polskiego Atlasu Ornitologicznego. Od początku uczestniczył w Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych oraz monitoringu stanowisk bielika i innych ptaków szponiastych. Jego aktywność nie ograniczała się tylko do terenu Wielkopolski. Współpracował z ornitologami w Zachodniopomorskim i innych regionach Polski. Jeździł do Białowieży, w Bieszczady, na Mazury, nad morze i do wielu innych części Polski. Był autorem lub współautorem kilku publikacji ornitologicznych.

W ostatnich latach, już poważnie chory, nie zaprzestał wyjazdów w teren. Jeszcze w ubiegłym roku skontrolował wiele kwadratów w ramach prac Wielkopolskiego Atlasu Ornitologicznego, a w tym roku dosłownie na kilka dni przed śmiercią kontrolował stanowiska bielika w okolicach Leszna.

Bardzo będzie nam Jego brakowało. Nie będzie już wspólnych spotkań, wyjazdów w teren, rozmów, nie tylko o ptakach. Pozostanie jednak na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Stanisław Kuźniak, Grzegorz Lorek, Piotr Tryjanowski

 Autorzy dziękują Dariuszowi Genderze oraz Starostwu Powiatowemu w Gostyniu za udostępnienie informacji o pracy zawodowej Mariana Lewandowskiego.  

 

 


 

Stronę wyświetlono: 918