Komunikaty

 

Wszystkich komunikatów: 73

 

Zapraszamy na XIII spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP w dniu 31 marca 2006 r. (sobota). Spotkanie rozpocznie się o godz. 9-tej w Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej w siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa. Program Otwarcie spotkania i powitanie uczestników i gościSprawozdanie z działalności Grupy w roku 2006 (Waldemar Michalak)W oczekiwaniu na żurawia - prelekcja z pokazem przezroc ...

 

Już po raz trzeci zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznej akcji zimowego liczenia ptaków zimujących w naszym sąsiedztwie. Odbędzie się ona w ostatni weekend stycznia - 27 i 28. Ptaki liczymy w ogrodach lub parkach, gdzie często korzystają one z wykładanego im pokarmu.Więcej informacji o akcji oraz elektroniczną wersję karty obserwacji można znaleźć na stronie Ogólnopolskiego Towarz ...

 

Poraz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału w zimowym liczeniu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych na rzekach i jeziorach Wielkopolski. Organizatorem akcji są sekcje ornitologiczne Koła Naukowego Przyrodników UAM i Koła Leśników AR w Poznaniu.Termin liczenia w roku 2007 przypada na 6-14 stycznia (2 weekendy i tydzień pomiędzy nimi).Liczeniu podlegają wszystkie ptaki wodno-błot ...

 

Celem liczeń listopadowych jest odnotowanie skladu gatunkowego i liczebności ptaków wodnych na jeziorach Wielkopolski, a następnie analiza struktury zgrupowań awifauny i określenie znaczenia poszczególnych jeziow dla ptaków. Poprzednie liczenia odbyły się w latach 1973-1975 i 1984-1986 i dzieki wysiłkowi wielu obserwatorów cele te zostały zrealizowane.Liczenie polega na ...

 

Jeszcze w tym roku chcemy zaprosić wszyskich obserwujących ptaki z okolic Leszna (i nie tylko) na wspólne wycieczki w teren. Chcemy w ten sposób zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu Grupy oraz zachęcić nowe osoby, nie związane jeszcze z OTOP-em i z Grupą Leszczyńską.Pierwsza wycieczka odbędzie się 28 października na Zbiornik Wonieść. W tym roku obserwowano na nim wiele ciekawyc ...

 

Europejskie Dni Ptaków 7-8 X 2006 Światowy Festiwal Ptaków Po raz kolejny zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu w pierwszy październikowy weekend. Przyjrzyjmy się razem ptakom w czasie trwającej właśnie wędrówki na zimowiska. A okazją do tego są oczywiście Dni Ptaków - wydarzenie mające już swoją historię.Dni Ptaków to największa impreza organizowana j ...

 

  W dniach 20-23 sierpnia na Zb. Wonieść odbędzie się druga tura obrączkowania ptaków w ramach Akcji Wonieść. Zapraszamy do udziału. Więcej szczegółów można dowiedzieć się u dr S. Kuźniaka . ...

 

Informujemy, że w dniach 23-27 lipca br. na Zbiorniku Wonieść odbędzie się kolejne obrączkowanie ptaków w ramach Akcji Wonieść. Akcja Wonieść jest akcją obrączkowania ptaków prowadzoną od roku 1998, w tym czasie zabrączkowano ptaki należące do 61 gatunków. Wszystkich zainteresowanych Akcją prosimy o kontakt na adres Grupy lub bezpośrednio z dr Stanisławem Kuźniakiem . ...