Późne obserwacje fenologiczne

 

 

Obserwacje z ostatnich 10 dni.

 

21-01-2018
Gęgawa Anser anser
ok. 250, Pola Kultura koło Świerczyny (Grzegorz Lorek, Marcin Przymencki)
Siniak Columba oenas
ok. 75, Pola Kultura koło Świerczyny (Grzegorz Lorek, Marcin Przymencki)
Żuraw Grus grus
ok. 100, Pola Kultura koło Świerczyny (Grzegorz Lorek, Marcin Przymencki)