Ptaki Ziemi Leszczyńskiej

 

Lista ptaków Ziemi Leszczyńskiej

Przedstawiamy aktualną listę ptaków stwierdzonych na Ziemi Leszczyńskiej według stanu na 31 grudnia 2016. Od opublikowania poprzedniej przed dekadą (2007) w faunistyce krajowej, jak i naszej lokalnej, nastąpiły liczne zmiany. Przybyło kilka nowych gatunków, a w wyniku rewizji przez Komisję Faunistyczną z listy „naszych” gatunków skreślono kormorana czubatego Phalacrocorax aristotelis i świstunkę brunatną Phylloscopus fuscatus, a stwierdzenie śnieżycy małej Anser rosii z roku 2010 zostało zaliczone do kategorii D, gdyż brak jednoznacznych dowodów na zalatywanie do Europy dzikich ptaków z Ameryki Północnej (Komisja Faunistyczna 2014, 2014a). Z listy skreślono również świstunkę, której oznaczenie możliwe było tylko do alternatywy świstunka górska/świstunka złotorzytna Phylloscopus bonelii /Ph. orientalis.

Obecna lista liczy 309 gatunków, co stanowi 68,5 % awifauny krajowej. Ułożono ją według zaktualizowanego układu systematycznego zgodnie z wytycznymi Komisji Faunistycznej.

 

Objaśnienia

Kategorie (za Komisją Faunistyczną - www.komisjafaunistyczna.pl)
A - gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 01.01.1951 (pojaw naturalny)
B - gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801-1950 (pojaw naturalny, status dawny)
C - gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielnie utrzymujące się populacje (pojaw wtórnie naturalny)
D - gatunki, co do których istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawiały się w sposób naturalny (pochodzenie niepewne)
E - gatunki pochodzące z niewoli, a także zawleczone lub introdukowane, które nie utworzyły samodzielnie utrzymujących się populacji (pojaw nienaturalny)
Do awifauny krajowej zalicza się gatunki kategorii A, B i C

 

Status gatunku

L - lęgowy (gniazdujący regularnie na znacznym obszarze)
l - lęgowy tylko lokalnie lub sporadycznie
P - przelotny lub przylatujący regularnie podczas wędrówek lub na zimowiska
Z - zalatujący (pojawiający się nieregularnie)
z - zalatujący wyjątkowo (stwierdzony do pięciu razy)
( ) - status dawny (kategoria B)
[ ] - pochodzenie niepewne (kategoria D)
x - pojaw nienaturalny (kategoria E)

 

Literatura

Komisja Faunistyczna 2014. Rewizja współczesnych i historycznych stwierdzeń rzadkich ptaków w Polsce. Ornis Polonica 55 : 115-134.
Komisja Faunistyczna 2014a. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2013, Ornis Polonica 55: 181-218.
Stawarczyk T. 2004. Zmiany w taksonomii ptaków Palearktyki Zachodniej. Not. Orn. 45: 101-108.
Stawarczyk T. 2005. Dalsze zmiany w taksonomii ptaków krajowych. Not. Orn. 46: 241-243.
Stawarczyk T. 2011. Kolejne zmiany w taksonomii ptaków krajowych. Ornis Polonica 52 : 275-279.
www.komisjafaunistyczna.pl

L.p.Nazwa naukowaNazwa polskaKategoriaStatusPierwsze stw.L. stw.po 1951
1Cygnus olorłabędź niemyA LL 1942
2Cygnus columbianusłabędź czarnodziobyA P198047
3Cygnus cygnusłabędź krzykliwyA lPL 1982
4Branta berniclabernikla obrożnaA z19923
5Branta leucopsisbernikla białolicaA P1989>100
6Branta ruficollisbernikła rdzawoszyjaA Z201012
7Branta canadensisbernikla kanadyjskaA Z199218
8Anser ansergęgawaA LL 1973
9Anser fabalisgęś zbożowaA P
10Anser brachyrhynchusgęś krótkodziobaA Z188362
11Anser albifronsgęś białoczelnaA P
12Anser erythropusgęś małaA z20084
13Clangula hyemalislodówkaA Z198017
14Somateria mollissimaedredonA z19774
15Melanitta fuscauhlaA P198084
16Melanitta nigramarkaczkaA Z198530
17Bucephala clangulagągołA LL 1983
18Mergellus albellusbielaczekA P
19Mergus mergansernurogęśA L
20Mergus serratorszlacharA Z196753
21Histrionicus histrionicuskamieniuszkaA z19871
22Alopochen aegyptiacagęsiówka egipskaA Z198211
23Tadorna tadornaoharA Z198037
24Tadorna ferrugineakazarka rdzawaA z19855
25Netta rufinahełmiatkaA Z197339
26Aythya ferinagłowienkaA L
27Aythya nyrocapodgorzałkaA L
28Aythya fuligulaczernicaA L
29Aythya marilaogorzałkaA Z197092
30Anas querquedulacyrankaA L
31Anas clypeatapłaskonosA L
32Anas streperakrakwaA L
33Anas penelopeświstunA P
34Anas platyrchynchoskrzyżówkaA L
35Anas acutarożeniecA P
36Anas creccacyraneczkaA L
37Aix galericulatamandarynkaClZ1992, L 201211
38Coturnix coturnixprzepiórkaA L
39Phasianus colchicusbażantCL
40Perdix perdixkuropatwaA L
41Tetrastes bonasiajarząbekB(L)
42Tetrao tetrixcietrzewA L
43Phoenicopterus roseusflaming różowyB(z)1914
44Tachybaptus ruficollisperkozekA L
45Podiceps grisegenaperkoz rdzawoszyiA L
46Podiceps cristatusperkoz dwuczubyA L
47Podiceps auritusperkoz rogatyA Z198641
48Podiceps nigricolliszausznikA L
49Columba livia forma urbanagołąb miejskiCL
50Columba oenassiniakA L
51Columba palumbusgrzywaczA L
52Streptopelia turturturkawkaA L
53Streptopelia decaoctosierpówkaA LL 1958
54Syrrhaptes paradoxuspustynnikB(z)1888
55Caprimulgus europaeuslelekA L
56Apus apusjerzykA L
57Cuculus canoruskukułkaA L
58Rallus aquaticuswodnikA L
59Crex crexderkaczA L
60Porzana porzanakropiatkaA L
61Porzana parvazielonkaA L
62Gallinula chloropuskokoszkaA L
63Fulica atrałyskaA L
64Grus grusżurawA L
65Tetrax tetraxstrepetB(z)1874
66Otis tardadropA (L)z6
67Burhinus oedicnemuskulonA z19832
68Haematopus ostralegusostrygojadA Z198026
69Himantopus himantopusszczudłakA lz1980, L 19965
70Recurvirostra avosettaszablodzióbA z19835
71Pluvialis squatarolasiewnicaA P1967
72Pluvialis apricariasiewka złotaA P
73Pluvialis fulvasiewka złotawaA z20031
74Charadrius morinellusmornelA Z200712
75Charadrius hiaticulasieweczka obroźnaA P
76Charadrius dubiussiewecka rzecznaA L
77Vanellus vanellusczajkaA L
78Vanellus gregariusczajka towarzyskaA z19805
79Numenius phaeopuskulik mniejszyA Z196536
80Numenius arquatakulik wielkiA L
81Limosa lapponicaszlamnikA Z198521
82Limosa limosarycykA L
83Arenaria interpreskamusznikA Z198529
84Calidris canutusbiegus rdzawyA Z198530
85Calidris pugnaxbatalionA (L)P
86Calidris falcinellusbiegus płaskodziobyA Z197916
87Calidris ferrugineabiegus krzywodziobyA P
88Calidris temminckiibiegus małyA P
89Calidris albapiaskowiecA Z198626
90Calidris alpinabiegus zmiennyA P
91Calidris minutabiegus malutkiA P
92Calidris melanotosbiegus arktycznyA z20122
93Scolopax rusticolasłonkaA L
94Gallinago mediadubeltA Z19709
95Gallinago gallinagokszykA L
96Lymnocrytes minimusbekasikA P197119
97Xenus cinereusterekiaA z19865
98Actitis hypoleucosbrodziec piskliwyA P
99Tringa ochropussamotnikA L
100Tringa erythropusbrodziec śniadyA P
101Tringa nebulariakwokaczA P
102Tringa totanuskrwawodzióbA L
103Tringa glareolałęczakA lPL 2010
104Tringa stagnatilisbrodziec pławnyA lP1980, L 198926
105Phalaropus lobatuspłatkonóg szydłodziobyA Z196919
106Glareola nordmanniżwirowiec stepowyA z20101
107Stercorarius longicauduswydrzyk długosternyA z20002
108Stercorarius parasiticuswydrzyk ostrosternyA z19955
109Stercorarius pomarinuswydrzyk tęposternyA z19992
110Rissa tridactylamewa trójpalczastaA Z19878
111Chroicocephalus ridibundusśmieszkaA L
112Hydrocoloeus minutusmewa małaA P1973
113Larus melanocephalusmewa czarnogłowaA Z199127
114Larus ichthyaetusorlicaA z20092
115Larus canusmewa siwaA lPL 1991
116Larus fuscusmewa żółtonogaA Z198740
117Larus argentatusmewa stebrzystaA P
118Larus michahellismewa romańskaA Z200611
119Larus cachinansmewa białogłowaA P2000
120Larus marinusmewa siodłataA z19874
121Gelochelidon niloticarybitwa krótkodziobaA z19971
122Hydroprogne caspiarybitwa wielkodziobaA Z198322
123Sterna sandvicensisrybitwa czubataA z20092
124Sterna hirundorybitwa rzecznaA LL 1982
125Sterna paradisearybitwa popielataA z20133
126Sternula albifronsrybitwa białoczelnaA Z198126
127Chlidonias hybridarybitwa białowąsaA lP1987, L 199275
128Chlidonias nigerrybitwa czarnaA L
129Chlidonias leucopterusrybitwa białoskrzydłaA lP1983, L 201095
130Gavia stellatanur rdzawoszyiA Z30
131Gavia arcticanur czarnoszyiA P99
132Gavia immerlodowiecA z19871
133Ciconia nigrabocian czarnyA L
134Ciconia ciconiabocian białyA L
135Pelecanus crispuspelikan kędzierzawyA z20101
136Botaurus stellarisbąkA L
137Ixobrychus minutusbączekA L
138Nycticorax nycticoraxślepowronA Z198614
139Ardeola ralloidesczapla modronosaA z19772
140Bubulcus ibisczapla złotawaA z20071
141Ardea cinereaczapla siwaA L
142Ardea purpureaczapla purpurowaA Z198711
143Ardea albaczapla białaA P1984
144Egretta garzettaczapla nadobnaA z19854
145Platalea leucorodiawarzęchaA z19922
146Plegadis falcinellusibis kasztanowatyA z20141
147Phalacrocorax carbokormoranA LL 1983
148Pandion haliaetusrybołówA P
149Pernis apivorustrzmielojadA L
150Circaetus gallicusgadożerA z19795
151Gyps fulvussęp płowyA z20031
152Aegypius monachussęp kasztanowatyB(z)1926
153Clanga pomarinaorlik krzykliwyA lP31
154Clanga clangaorlik grubodziobyA z19792
155Aquila chrysaetosorzeł przedniA z19795
156Hieraaetus pennatusorzełekA z19904
157Circus aeruginosusbłotniak stawowyA L
158Circus cyaneusbłotniak zbożowyA lP
159Circus macrourusbłotniak stepowyA z20094
160Circus pygargusbłotniak łąkowyA L
161Accipiter nisuskrogulecA L
162Accipiter gentilisjastrząbA L
163Haliaeetus albicillabielikA LL 1991
164Milvus milvuskania rudaA L
165Milvus migranskania czarnaA L
166Buteo lagopusmyszołów włochatyA P
167Buteo buteomyszołów A L
168Buteo rufinuskurhannikA z20041
169Tyto albapłomykówkaA L
170Glaucidium passerinumsóweczkaA z19721
171Athene noctuapójdźkaA L
172Aegolius funereuswłochatkaA z20081
173Asio otususzatkaA L
174Asio flammeususzatka błotnaA Z196616
175Strix alucopuszczykA L
176Bubo bubopuchaczA z1957?1
177Upupa epopsdudekA L
178Jynx torquillakrętogłówA L
179Picus canusdzięcioł zielonosiwyA L1964
180Picus viridisdzięcioł zielonyA L
181Dryocopus martiusdzięcioł czarnyA L
182Dendrocopos majordzięcioł dużyA L
183Dendrocopos syriacusdzięcioł białoszyiA l1988, L 19915
184Dendrocopos mediusdzięcioł średniA L
185Dendrocopos minordzięciołekA L
186Merops apiasterżołnaA lz1965, L 201111
187Coracias garruluskraskaA lzL 19598
188Alcedo atthiszimorodekA L
189Falco tinnunculuspustułkaA L
190Falco vespertinuskobczykA P197942
191Falco columbariusdrzemlikA P197577
192Falco subbuteokobuzA L
193Falco eleonoraesokół skalnyA z19821
194Falco cherrugrarógA z19961
195Falco peregrinussokół wędrownyA (l)P72
196Oriolus orioluswilgaA L
197Lanius collurio gąsiorekA L
198Lanius isabellinusdzierzba pustynnaA z20081
199Lanius minordzierzba czarnoczelnaA (l)z19773
200Lanius excubitorsrokoszA L
201Lanius senatordzierzba rudogłowaA lzL 19548
202Garrulus glandariussójkaA L
203Pica picasrokaA L
204Nucifraga caryocatactesorzechówkaA z196810
205Corvus monedulakawkaA L
206Corvus frugilegusgawronA L
207Corvus coraxkrukA L
208Corvus coroneczarnowronA lZ1927, L 201622
209Corvus cornixwrona siwaA L
210Prunella modularispłochaczA LL 1960
211Passer domesticuswróbelA L
212Passer montanusmazurekA L
213Anthus trivialisświergotek drzewnyA L
214Anthus cervinusświergotek rdzawogardłyA P199128
215Anthus pratensisświergotek łąkowyA L
216Anthus spinolettasiwerniakA Z198016
217Anthus petrosusświergotek nadmorskiA z20131
218Anthus campestrisświergotek polnyA L
219Motacilla flavapliszka żółtaA L
220Motacilla cinereapliszka górskaA z19905
221Motacilla citreolapliszka cytrynowaA z20064
222Motacillla albapliszka siwaA L
223Fringila coelebsziębaA L
224Fringilla montifringillajerA P
225Coccothraustes coccotraustesgrubodzióbA L
226Erythrina erythrinadziwoniaA L1977, L 1981
227Pyrrhula pyrrhulagilA L
228Chloris chlorisdzwoniecA L
229Linaria cannabinamakolągwaA L
230Linaria flavirostrisrzepołuchA P
231Acanthis flammeaczeczotkaA P
232Acanthis hornemanniczeczotka tudrowaA z20061
233Loxia curvirostrakrzyżodziób świerkowyA L
234Carduelis carduelis szczygiełA L
235Serinus serinuskulczykA L
236Spinus spinusczyżA L
237Calcarius lapponicuspoświerkaA z19888
238Plectrophenax nivalisśniegułaA P196594
239Emberiza calandrapotrzeszczA L
240Emberiza hortulanaortolanA L
241Emberiza citrinellatrznadelA L
242Emberiza schoenicluspotrzosA L
243Periparus atersosnówkaA L
244Lophophanes cristatusczubatkaA L
245Poecile palustrissikora ubogaA L
246Poecile montanusczarnogłówkaA L
247Cyanistes caeruleusmodraszkaA L
248Parus majorbogatkaA L
249Remiz pendulinusremizA LL 1959
250Eremophila alpestrisgórniczekA P1965103
251Lullula arborealerkaA L
252Alauda arvensisskowronekA L
253Galerida cristatadzierlatkaA L
254Panurus biarmicuswąsatkaA L1973, L 1974
255Locustella luscinioidesbrzęczkaA L
256Locustella fluviatilisstrumieniówkaA L
257Locustella naeviaświerszczakA L
258Hippolais polyglottazaganiacz szczebiotliwyA z20161
259Hippolais icterinazaganiaczA L
260Acrocephalus paludicolawodniczkaA lz19886
261Acrocephalus schoenobaenusrokitniczkaA L
262Acrocephalus palutrisłozówkaA L
263Acrocephalus scirpaceustrzcinniczekA L
264Acrocephalus agricolatrzcinniczek kaspijskiA z20071
265Acrocephalus arundinaceustrzciniakA L
266Delichon urbicumoknówkaA L
267Cecropis dauricajaskółka rudawaAz19911
268Hirundo rustica dymówkaAL
269Riparia ripariabrzegówkaAL
270Phylloscopus sibilatrixświstunka leśnaAL
271Phylloscopus trochiluspiecuszekAL
272Phylloscopus collybitapierwiosnekAL
273Phylloscopus trochiloideswójcikAz20102
274Aegithalos caudatusraniuszekAL
275Sylvia atricapilakapturkaAL
276Sylvia boringajówkaAL
277Sylvia nisoriajarzębatkaAL
278Sylvia currucapiegżaAL
279Sylvia communiscierniówkaAL
280Regulus regulusmysikrólikAL
281Regulus ignicapillazniczekAL
282Bombycilla garrulusjemiołuszkaAP
283Certhia familiarispełzacz leśnyAL
284Certhia brachydactylapełzacz ogrodowyAL
285Sitta europaeakowalikAL
286Troglodytes troglodytesstrzyżykAL
287Sturnus vulgarisszpakAL
288Pastor roseuspasterzAz19822
289Cinclus cincluspluszczAz19882
290Muscicapa striatamuchołówka szaraAL
291Erithacus rubecularudzikAL
292Luscinia lusciniasłowik szaryAL
293Luscinia megarhynchossłowik rdzawyAL
294Luscinia svecicapodróżniczekAL
295Ficedula parvamuchołówka małaAL1978, L 200113
296Ficedula hypoleucamuchołówka żałobnaAL
297Ficedula albicollismuchołowka białoszyjaAZ19777
298Phoenicurus phoenicuruspleszkaAL
299Phoenicurus ochruroskopciuszekAL
300Saxicola rubetrapokląskwaAL
301Saxicola rubicolakląskawkaAL1976, L 1985
302Oenanthe oenanthebiałorzytkaAL
303Turdus viscivoruspaszkotAL
304Turdus philomelosśpiewakAL
305Turdus iliacusdroździkAP
306Turdus merula kosAL
307Turdus pilariskwiczołALL
308Turdus torquatusdrozd obrożnyAz20161
309Turdus atrogularisdrozd czarnogardłyAz19801

 

Lista gatunków nienależących do awifauny Polski stwierdzonych na Ziemi Leszczyńskiej - stan na 31.12.2016.

L.p.Nazwa łacińskaNazwa polskaKategoriaStatusPierwsze stwierdzenie
1Cygnus atratus łabędź czarnyEx1995
2Anser indicusgęś tybetańskaD[z]2003
3Anser rossiśnieżyca małaD[z]2010
4Bucephala albeolagągołekD[z]2005
5Lophodytes cucullatuskapturnikD[z]2013
6Anas sibilatrixświstun chilijskiEx2007
7Aix sponsakarolinkaEx2013
8 Calonetta leucophryscudokaczkaEx2014
9Lophura nyctheremakiściec srebrzystyEx2011
10Phoenicopterus minorflaming małyEx1985
11Gyps rueppellisęp plamistyEx2012
12Psittacula kramerialeksandretta obroźnaEx2010
13Agapornis personattanierozłączka czarnogłowaEx2015
14Nymphycus hollandicusnimfaEx2005
15Serinus pusilluskulczyk królewskiEx2002