Nasze Dni Ptaków

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2018

6 października 2018 spotkaliśmy się na wspólnej  wycieczce nad Zbiornikiem Wonieść. Dopisała i pogoda i ptaki. Udało się nam zaobserwować prawie 1500 osobników z 45 gatunków w tym: biegusy zmienne, sieweczkę obrożną, gęsi tundrowe i tajgowe i wodnika. Królową dnia była bez wątpienia rybitwa wielkodzioba. My wracaliśmy o zmroku do domów, a kilkaset żurawi lądowało na nocleg na Zalewie Wonieść. W wycieczce uczestniczyło 9 osób.

Grzegorz Lorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2017

4 października Janusz Maliczak zorganizował Europejskie Dni Ptaków dla dwóch uczniów z kólka przyrodniczego. W liczeniu ptaków udział wzięli: Sebastian Barczak i Przemysław Różański. Uczestnicy zajęć zaopatrzeni w lornetki liczyli ptaki w parku przy Zamku w Rydzynie. Najwięcej było krzyżówek (103 osobniki) na fosie zamkowej. Poza tym uczniowie policzyli po dwie bogatki, sierpówki, kowaliki i jednego kopciuszka. Łącznie policzono 110 osobników z 5 gatunków. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w Europejskich Dniach Ptaków.

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2016

W dniach 27 września - 1 października braliśmy udział w Europejskich Dniach Ptaków. We wtorek 27 września Janusz Maliczak zorganizował wycieczkę dla uczniów z kółka przyrodniczego ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie. W liczeniu ptaków udział wzięło 10 uczniów. W parku przy Zamku w Rydzynie policzyli oni 200 ptaków z 6 gatunków. Najliczniejszym gatunkiem była krzyżówka (153 os.) przebywająca na fosie zamkowej. Uczniom bardzo podobał się zimorodek.

W piątek 30 września Zbigniew Mikołajczak policzył ptaki w pięciu miejscach:

- Jezioro Dominickie - 1054 os. z 30 gatunków, najliczniejsze: łyska (ok. 600 os.), wrona sina (130 os.) i kormoran czarny (48 gat.),

- Zaborówiec - 64 os. z 5 gatunków, najliczniejszei: szpak (40 os.) i pliszka siwa (20 os.),

- Jezioro Lgińsko - 96 os. z 15 gatunków, najliczniejsze: krzyżówka (31 os.), wróbel (30 os.) i szpak (10 os.),

- Henrykowo - 821 os. z 6 gatunków, najliczniejsze: szpak (ok. 600 os.), czajka (ok. 214 os.),

- Radosław - 103 os. z 12 gatunków, najliczniejsze: kruk (72 os.).

Łącznie Zbigniew Mikołajczak policzył 2138 ptaków z 41 gatunków.

W sobotę 1 października odbyła się wycieczka nad Zbiornik Rydzyna i w Dolinę Rowu Polskiego koło Tarnowej Łąki, którą zorganizował lider grupy Janusz Maliczak. W wycieczce udział wzięły 4 osoby: Stanisław Kuźniak, Grzegorz Lorek, Marcin Przymencki i Janusz Maliczak. Nad Zbiornikiem Rydzyna uczestnicy policzyli 132 ptaki z 21 gatunków. Najliczniejszymi gatunkami były: krzyżówka (47 os.), łabędź niemy (16 os.) i skowronek (13 os.). Najciekawszym gatunkiem była gęsiówka egipska.

 

W drodze do Tarnowej Łąki, w Kłodzie uczestnicy policzyli 27 wróbli, 12 szpaków i 10 sierpówek. W Dolinie Rowu Polskiego koło Tarnowej Łąki policzono 104 ptaki z 15 gatunków. Najliczniejszymi gatunkami były: kruk (73 os.) i skowronek (10 os.). Najciekawszym gatunkiem był srokosz stepowy. Po południu Anna i Janusz Maliczak obserwowali w tym miejscu kilka gatunków m.in. bielika.

Podczas całego dnia policzyliśmy 485 ptaków z 35 gatunków, a podczas całych obchodów Europejskich Dni Ptaków - 2623 ptaki z 59 gatunków. 

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2015

Podobnie jak w latach poprzednich w pierwszy weekend października włączyliśmy się w obchody Europejskich Dni Ptaków.

W piątek 2 października Janusz Maliczak zorganizował wycieczkę dla uczniów z kółka przyrodniczego ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie. W liczeniu udział wzięło 3 uczniów: Maurycy Szulc, Martyna Nowacka i Michał Skrzypczak. Policzyli oni 150 ptaków z 16 gatunków. Najliczniejszym gatunkiem była krzyżówka (108 os.) przebywająca na fosie zamkowej.


W sobotę 3 października odbyła się wycieczka na Zbiornik Rydzyna, którą zorganizował lider grupy Janusz Maliczak. W wycieczce udział wzięło 5 osób. Po zakończeniu liczenia podsumowaliśmy nasze obserwacje w restauracji Eden. Okazało się, że policzyliśmy 413 osobników z 23 gatunków. Najliczniejszymi gatunkami były: szpak (137 os.), krzyżówka (110 os.), łabędź niemy (40 os.), skowronek (40 os.) i kruk (26 os.).


Następnie uczestnicy wycieczki pojechali nad Zbiornik Jutrosin. W drodze nad zbiornik również policzyli ptaki m.in. gawrony, wróble i żurawie. Nad zbiornikiem uczestnicy policzyli 803 ptaki z 24 gatunków. Najliczniejszymi gatunkami były: czajka (300 os.), łyska (200 os.) i krzyżówka (135 os.). Najciekawszym gatunkiem była nadal przebywająca na zbiorniku samica kapturnika.


Łącznie podczas wszystkich wycieczek policzyliśmy 1503 ptaki z 51 gatunków. 

 

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2014

W pierwszy weekend października włączyliśmy się w obchody Europejskich Dni Ptaków. Zorganizowaliśmy dwie wycieczki. 

W sobotę 4 października Paweł Szymański zorganizował wycieczkę na Zbiornik Wonieść. Uczestnicy spotkali się o 6:45 i utworzyli kilkuosobowe zespoły, które podczas spaceru starały się zobaczyć i usłyszeć jak największą liczbę gatunków ptaków. Następnie obserwowano ptaki w punktach zlokalizowanych w obrębie całego zbiornika. Wieczorem prowadzone były nocne nasłuchy migrujących ptaków. W ciągu całego dnia policzono 6305 osobników z 88 gatunków. Najliczniejsze były: gęgawa (1500 os.), żuraw (1500 os.) i czajka (1500 os.).


W piątek 10 października Janusz Maliczak zorganizował wycieczkę dla uczniów z kółka przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Rydzynie. W liczeniu udział wzięło 16 uczniów. Policzyli oni 202 ptaki z 8 gatunków w parku przy Zamku w Rydzynie. Najliczniejszym gatunkiem była krzyżówka (185 os.) przebywająca na fosie zamkowej.

Łącznie w naszym regionie policzyliśmy 6507 osobników z 90 gatunków. 

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2013

Podobnie jak w latach poprzednich w pierwszy weekend października włączyliśmy się w obchody Europejskich Dni Ptaków. Zorganizowaliśmy dwie wycieczki. Prowadzone były również liczenia indywidualne.

W piątek 4 października Janusz Maliczak zorganizował wycieczkę dla uczniów z kółka przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Rydzynie. W liczeniu ptaków udział wzięło 12 uczniów. Policzyli oni 117 ptaków z 5 gatunków w parku przy Zamku w Rydzynie. Najliczniejszym gatunkiem była kaczka krzyżówka (111 os.) przebywająca na fosie zamkowej.

W sobotę 6 października odbyła się wycieczka na Zbiornik Wonieść, zorganizowana przez lidera grupy Janusza Maliczaka. O godz. 9.00 spotkaliśmy się w Zglińcu. Liczyliśmy ptaki na stawach, a następnie udaliśmy się na zalewową część Zbiornika Wonieść. Stamtąd udaliśmy się do Zglińca, gdzie przy grillu podsumowaliśmy liczbę stwierdzonych gatunków. Policzyliśmy 2177 ptaków z 58 gatunków. Najliczniejsze były: gęgawa (800 os.), szpak (310 os.) i gęś zbożowa (200 os.). Najciekawszym gatunkiem był świergotek rdzawogardły. Tego samego dnia na zalewie liczenia ptaków prowadzili jeszcze: Emilia Jakubas, Szymon Kaczmarek i Paweł Szymański, którzy stwierdzili m.in. 7 siewnic oraz Grzegorz Lorek, który obserwował m.in. ok. 500 żurawi na noclegowisku.


W niedzielę 7 października pan Stanisław Kuźniak policzył w Lesznie 396 ptaków z 20 gatunków. Najliczniejsze były gawron (86 os.), kawka (62 os.) i wróbel (61 os.).

Łącznie w naszym regionie policzyliśmy 3132 osobniki z 71 gatunków.

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2012

Podobnie jak w latach poprzednich w pierwszy weekend października odbyły się Europejskie Dni Ptaków, w obchody których aktywnie się włączyliśmy. Zorganizowaliśmy dwie wycieczki. Prowadzone były również liczenia indywidualne.

W sobotę 6 października o godz. 9.00 spotkaliśmy się w Zglińcu. O tej godzinie pogoda na szczęście zaczynała się poprawiać. Wcześniej padał deszcz. Liczyliśmy ptaki na stawach, a następnie udaliśmy się nad Jez. Wonieskie i zalewową część Zbiornika Wonieść. Stamtąd udaliśmy się do Zglińca, gdzie przy grillu podsumowaliśmy wyniki z liczenia ptaków. Okazało się, że policzyliśmy 3508 osobników z 64 gatunków. Do najliczniej obserwowanych ptaków należały:gęgawa (1200 os.), czajka (665 os.), krzyżówka (600 os.) i szpak (425 os.). Z ciekawszych gatunków stwierdzono wodnika, bataliony, siewki złote, brodźce śniade, biegusy zmienne, wąsatki i zimorodka. Dużą atrakcją była obserwacja bielika.


W niedzielę 7 października pan Stanisław Kuźniak policzył w Lesznie 723 ptaki z 16 gatunków. Najliczniejsze były: szpak (442 os.) i wróbel (169 os.). W tym samym dniu pan Janusz Stępniewski policzył na Jez. Łoniewskim 1729 ptaków z 50 gatunków. Na jeziorze tym najwięcej było: gęgaw (900 os.), zięb (211 os.) i krzyżówek (120 os.).

W piątek 5 października Janusz Maliczak zorganizował wycieczkę dla uczniów z kółka przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Rydzynie. W liczeniu ptaków wzięło udział 9 uczniów. Policzyli oni 209 ptaków z 9 gatunków w parku przy Zamku w Rydzynie. Najliczniejsza była kaczka krzyżówka przebywająca na fosie. Wśród tych kaczek stwierdzono również cyrankę, cyraneczkę i rożeńca.


Łącznie w naszym regionie policzyliśmy 6169 ptaków z 83 gatunków. Pełna lista gatunków z wszystkich liczeń znajduje się w dziale DOWNLOAD .

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2011

Tradycyjnie w pierwszy weekend października (w tym roku wypadło to 2 października) obchodzone były Europejskie Dni Ptaków. Tym razem zrezygnowaliśmy z wycieczki na Zbiornik Wonieść. Wspólnie z Nadleśnictwem Kościan, Przemęckim Parkiem Krajobrazowym oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zorganizowaliśmy wycieczkę po Przemęckim Parku Krajobrazowym.

Spotkaliśmy się o godz. 9.00 w na parkingu w Olejnicy. Po krótkim przedstawieniu czym są Dni Ptaków, ruszyliśmy ścieżką edukacyjną wzdłuż Jeziora Radomierskiego. Przewodnikiem był Zbigniew Mikołajczak z Nadleśnictwa Kościan. Większość trasy przebiegało przez las, w pobliżu były też dwa rezerwaty przyrody: Wyspa Konwaliowa oraz Torfowisko nad Jeziorem Świętym. Szczegółowo omówili je Zbyszek Mikołajczak i Michał Klawiński z Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Na zakończenie udaliśmy się na wieżę widokową w Olejnicy, prawdopodobnie najwyższą w Wielkopolsce (w sprzyjających warunkach atmosferycznych widać Karkonosze). Stamtąd przeszliśmy do wigwamu gdzie rozpalone było już ognisko. Sponsorem kiełbasek było Nadleśnictwo Kościan.

W wycieczce wzięło udział 40 osób. Policzyliśmy blisko 700 ptaków z 41 gatunków. 


 

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2010

 

W pierwszy weekend października w wieli krajach obchodzone są Europejskie Dni Ptaków. Podobnie jak w latach poprzednich również my włączyliśmy się w ich obchody i zorganizowaliśmy szereg wycieczek w ciekawe miejsca skupiające przelotne ptaki.

W sobotę 2 października o godz. 9.00 spotkaliśmy się w Zglińcu. W tym roku pogoda wyjątkowo dopisała. Grupą 8 osób liczyliśmy ptaki na stawach, następnie udaliśmy się nad Jez. Wonieskie, zalewową część Zbiornika Wonieść oraz nad rozlewisko Obry koło Jurkowa. Stamtąd wróciliśmy z powrotem do Zglińca, gdzie przy grillu pożegnaliśmy lato, rozmawialiśmy o ptakach oraz podsumowaliśmy wyniki z wycieczki. Po podliczeniu okazało się, że widzieliśmy 5753 ptaki z 59 gatunków. 


W ramach Dni Ptaków zorganizowane zostały również liczenia w innych miejscach naszego regionu. Na Jeziorze Łoniewskim przez dwa dni ptaki liczył Janusz Stępniewski. Janusz Maliczak zorganizował Dni Ptaków dla uczniów z kółka przyrodniczego ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie, a Szymon Kaczmarek liczył ptaki w okolicach Lubinia. Ponadto Janusz Nowosielski i Zbysław Dąbrowski przebywali w tym czasie na Słońsku, gdzie również liczyli ptaki. W sumie w Dniach Ptaków Leszczyńskiej Grupy OTOP udział wzięły 22 osoby. Policzyliśmy rekordową ilość 12 350 ptaków z 80 gatunków.

Do najliczniej obserwowanych ptaków należały:

 • gęgawa - 2744
 • czajka - 2243
 • łyska - 1743
 • gęś zbożowa - 1069
 • szpak - 805

 Wyjątkowo w tym roku dopisały ptaki drapieżne. Zaobserwowano ich 11 gatunków: bielika, błotniaka stawowego, błotniaka zbożowego, jastrzębia, kanie rudą, kobuza, krogulca, myszołowa, myszołowa włochatego, pustułkę i rybołowa. Z ciekawszych gatunków widziano: puszczyka, rycyka, siewnice.

Tabela z pełną listą ptaków do pobrania w dziale DOWNLOAD .

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2009

 

Podobnie jak w latach poprzednich w pierwszy weekend października odbyły się Europejskie Dni Ptaków, w obchody których również się aktywnie włączyliśmy.

Głównym punktem tegorocznych Dni Ptaków była wspólna wycieczka na Zbiornik Wonieść. Na miejscu zbiórki stawiło się 15 osób. Wspólnie obserwowaliśmy ptaki na stawach w Zglińcu a następnie pojechaliśmy nad Jez. Wonieskie i zalewową część zbiornika. Tam niestety z powodu wysokiego stanu wody było bardzo mało ptaków. Na koniec wróciliśmy z powrotem do Zglińca, gdzie przy grillu podzieliliśmy się swoimi wrażeniami i podsumowaliśmy wyniki liczenia.Z podsumowania wynikało, że policzyliśmy 1083 ptaki z 64 gatunków, a najliczniejszym ptakiem była gęgawa.

 


W tym samym czasie wycieczkę dla uczniów z kółka przyrodniczego ze szkoły podstawowej w Rydzynie zorganizował Janusz Maliczak. Wzięło w niej udział 5 osób. Wspólnie  obserwowali ptaki w parku przy Zamku w Rydzynie. Policzyli 148 ptaków z 14 gatunków. Najliczniejsza była krzyżówka.

 Podobną wycieczkę w małym gronie zorganizował Henryk Konieczny. W cztery osoby liczyli ptaki na Zb. Jeżewo kołó Gostynia, policzyli tam 375 ptaków z 20 gatunków. 

W niedzielę podczas spaceru po Lesznie ptaki liczył Stanisław Kuźniak. Policzył 395 ptaków z 23 gatunków. 

Wspólnie podczas wszystkich wycieczek policzyliśmy 201 ptaków z 74 gatunków. Informacja o organizowanej wycieczce na Zb. Wonieść  zamieszczona została w "Gazecie wyborczej", a relacja  z niej ukazała się w dzienniku "ABC".

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2008

 

 W pierwszy weekend października tradycyjnie włączyliśmy się w obchody Europejskich Dni Ptaków. W sobotę, 4 października o godz. 9.00, mimo pochmurnej i mglistej pogod, zebraliśmy się w Zglińcu. Stamtąd udaliśmy się na stawy, na punkt obrączkarski Akcji Wonieść, gdzie tego dnia S. Kuźniak, J. Stępniewski i M. Tobółkaoraz dwóch Holendrów obrączkowali ptaki. Niektórych z uczestników wycieczki po raz pierwszy widzieli jak wygląda obrączkowanie ptaków. Mogli też z bliska zobaczyć wiele ciekawych gatunków m.in. rudzika, pierwiosnka, wąsatkę czy potrzosa.

 Uczestnicy Dni Ptaków na pumkcie obrączkarskim

 Stamtąd udaliśmy się nad zalew, gdzie od kilku już dni przebywała DZIERZBA PUSTYNNA Lanius isabellinus. Na miejscu oprócz ptaka zastaliśmy kilku obserwatorów z całej Polski. Ptak w tym dniu był mało płochliwy, pozwalał się podejść na 30 m.

 Na zalewie

 Dzierzba pustynna

 Na zakończenie wycieczki powróciliśmy do Zglińca gdzie przy kiełbaskach z grilla (bardzo dziękujemy Pani Kraśniewskiej za udostępnienie) mogliśmy odpocząć i porozmawiać o ptakach. Po podsumowaniu okazało się że widzieliśmy 2119 ptaków z 54 gatunków. Nagrody za największą liczbę samodzielnie wykrytych gatunków otrzymali Błażej Nowak i Mariusz Janowski.

 Wycieczkę dla uczniów z kółka przyrodniczego ze szkoły podstawowej w Rydzynie zorganizował Janusz Maliczak. W wycieczce udział wzięło 10 uczniów, policzyli 209 ptaków z 11 gatunków. Ptaki liczyli w Parku w Rydzynie.

 Dni Ptaków w Rydzynie

 

 Łącznie policzyliśmy 2328 ptaków z 57 gatunków. Udział wzięło 27 osób. Najwięcej policzyliśmy gęgaw (790) i krzyżówek (510).

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2007

Leszczyńska Grupa OTOP po raz kolejny przyłączyła się do obchodów Europejskich Dni Ptaków. Tak jak w latach ubiegłych zorganizowaliśmy wspólną wycieczkę nad Zbiornik Wonieść. Na miejscu zbiórki stawiło sie 15 osób. Pogoda z początku nie była najlepsza, mgła utrudniała obserwacje, lecz już po kilkunastu minutach mgła opadła i mogliśmy wyruszyć. Na początek skontrolowaliśmy stawy w Zglińcu, a następnie udaliśmy się nad zalew do Wonieścia. Woda na zalewie powoli już zaczęła opadać, co przyciągnęło wiele ptaków siewkowatych. Obserwowaliśmy m.in. biegusy zmienne, siewki złote, siewnice, bataliony i brodźce śniade. Było też sporo gęsi (gęgawy, zbożowe i białoczelne), kaczek (głowienki, świstuny, rożeńce, krzyżówki), mew i klika gatunków ptaków drapieżnych. W sumie na Zbiorniku Wonieść policzyliśmy 3252 ptaki z 75 gatunków.

Wonieść

W tym samym czasie Janusz Maliczak zorganizował wycieczkę dla kółka przyrodniczego ze Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Udział wzięło sześcioro uczniów. Ptaki liczyli w parku i w Dolinie Rowu Polskiego.

rydzyna

 

rydzyna

Do Przemęckiego Parku Krajobrazowego wycieczkę zorganizował Grzegorz Lorek, a udział w niej wzięło 27 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lesznie. Z kolei Andrzej Lisek poprowadził wycieczkę do rezerwatu "Dębno" koło Rawicza oraz nad zbiornik retencyjny w Masłówce. Ponadto w niedzielę Stanisław Kuźniak liczył ptaki w Lesznie.

We wszystkich wycieczkach udział wzięło 57 osób, w sumie policzyliśmy 5049 ptaków. Najciekawsze zaobserwowane ptaki to: siewnice, bielik, mewy białogłowe, kania ruda.


 

 

Europejskie Dni Ptaków 2006

Tradycyjnie jak co roku w pierwszy weekend października odbyły się Europejskie Dni Ptaków. I również tradycyjnie nasza grupa aktywnie włączyła się w ich obchody.

Główną atrakcją tegorocznych Dni Ptaków była wycieczka na Zbiornik Wonieść. O godzinie 9.00 w Zglińcu spotkało się 28 osób, nie tylko członków grupy, które wspólnie wyruszyły obserwować ptaki. Ponieważ tegoroczne Dni Ptaków odbywały się pod hasłem ostoi ptaków, dr Stanisław Kuźniak wyjaśnił co to są ostoje i dlaczego się je tworzy. Zbiornik Wonieść jest najważniejszą ostoją ptaków na naszym terenie. Następnie cała grupa udała się nad zalew. Podczas wycieczki nad Zb. Wonieść udało się zaobserwować 2547 ptaków z 65 gatunków.

 

W niedzielę odbyło się kilka indywidualnych wycieczek, najczęściej w gronie rodziny. Niektórzy pojechali ponownie nad Zb. Wonieść, inni wybrali się na spacer po Lesznie lub najbliższej okolicy swego miejsca zamieszkania. Rodzinną rowerówkę po okolicach Rawicza zorganizował Andrzej Lisek.

Łącznie podczas całych Dni Ptaków udział wzięło 51 osób, odbyło się 8 wycieczek, zaobserwowano 6729 ptaków z 88 gatunków. Do najliczniejszych należały:

 • szpak - 2558
 • czajka - 857
 • zięba - 665
 • gęgawa - 398
 • siewka złota - 195
 • krzyżówka - 181
 • wróbel - 181
 • biegus zmienny - 133
 • łyska - 121
 • bogatka - 106
 • czyż - 104

Najciekawsze zaobserwowane ptaki to: podgorzałka, ohar, siewnica, bielik.

O wycieczce nad Zbiornik Wonieść z okazji Dni Ptaków informował tygodnik Panorama Leszczyńska, a relacja z wycieczki ukazała się w dzienniku ABC.