Artykuły

 

 

Projekt kolorowego znakowania piskląt czapli siwej Ardea cinerea w kolonii gniazdowej w Boszkowie

 

Kolonię gniazdujących tu ptaków znaleziono wiosną 2006 roku. Zastane tu szczątki gniazd na niektórych drzewach, jak również zamarłe fragmenty koron drzew świadczą o tym, że para byłą tu lęgowa przynajmniej od 2005 roku.

Czapliniec znajduje się nie opodal miejscowości Boszkowo-Letnisko w sąsiednim borze mieszanym z domieszką dęba w podszycie. Drzewem gniazdowym tutaj jest sosna zwyczajna. Obrączkowanie piskląt w tej kolonii rozpoczęto od 2006 roku. Zaobrączkowano wtedy 44 pisklęta spośród 12 gniazd. W gniazdach było od 2 do 5 młodych. Używano wtedy stalowych obrączek Stacji Ornitologicznej w Gdańsku, zakładanych na lewy skok (wg Instrukcji obrączkowania ptaków Stacji Ornitologicznej).

Od roku 2007 rozpoczęto projekt kolorowego znakowania piskląt. Pisklętom poza standardową metalową obrączką Stacji Ornitologicznej, zakładano dodatkowo plastikowe obrączki na prawą goleń. Są one kolory żółtego z czarnym nadrukiem, napis na nodze czytany od góry. Stosowany jest kod z jedną literą i dwoma cyframi.

Tego roku stwierdzono 16 zajętych gniazd i zaobrączkowano 33 pisklęta. Ta stosunkowo nieduża liczba zaobrączkowanych ptaków wynikała ze zbyt późnej kontroli lęgów (nie było mnie w kraju, do Polski wróciłem dopiero 15 maja, a wiosna w tym roku przyszła wcześniej). W związku z tym zaobrączkowano pisklęta w 14 gniazdach, dwa pozostałe były już opuszczone. W gniazdach było od 3 do 4 młodych.

Czaple

W tym roku nietypowo zaobrączkowano 27 piskląt obrączkami aluminiowymi, spowodowano to było opóźnieniem w dostawie obrączek stalowych ze Stacji. Spośród 33 zaobrączkowanych piskląt jedno pisklę nie otrzymało obrączki plastikowej (było najmniejsze w lęgu i nie rokowało przeżycia przed opuszczeniem gniazda).

Projekt będzie realizowany w następnych latach.

Proszę więc wszystkich którzy obserwują ptaki o zwracanie uwagi na czaple, zwłaszcza teraz w okresie jesienno - zimowym, kiedy to ptaki są obecne na niemal wszystkich zbiornikach wodnych.

W przypadku odczytania obrączki proszę przesłać informację:

Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytut PAN

ul. Nadwiślańska 108

80-680 Gdańsk 40

tel. +48 (58) 308-07-59

fax +48 (58) 308-09-82

email: office@stornit.gda.pl

lub do mnie:

 

Paweł Sieracki

Biskupice 50

64 - 234 Przemęt

tel. 0609 - 268 - 736

email: psieracky@wp.pl

 

Poniżej zdjęcie oznakowanej czapli wykonane przez  Antoniego Kasprzaka.


 


 

<< Wszystkie artykuły Artykuł dodano: 2007-10-24 przez: waldek; Wyświetlono: 703 razy