Sprawozdania z akcji

 

Wyniki Liczeń Listopadowych 2007

 

 

W dniach 3-11 listopada 2007 przeprowadzono kolejne liczenia ptaków wodnych i błotnych oraz szponiastych na jeziorach Wielkopolski organizowane przez Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu. Leszczyńska Grupa OTOP policzyła ptaki na jeziorach Dominickim (Waldemar Michalak, Stanisław Kuźniak Janusz Ratajczak i Piotr Dziełakowski), Łoniewskim (Janusz Stępniewski) i zbiornikach Wonieść (Waldemar Michalak, Stanisław Kuźniak, Janusz Ratajczak) i Jeżewo (Wojciech Ratajczak).

Najwięcej gatunków - 28 i ptaków - 3281 stwierdzono na Zbiorniku Wonieść (tabela). Do najliczniejszych ptaków należały łyska - łącznie 2669 osobników, gęsi zbożowa, białoczelna i gęgawa - 1372 osobniki, krzyżówka - 907 osobników i siewka złota - 771 osobników. Do najciekawszych należały obserwacji uhli i markaczki na Jez. Dominickim, zausznika, łabędzi krzykliwych i siewnicy na Zb. Wonieść. Dość licznie obserwowano wąsatki oraz trzy gatunki szponiastych.

Więcej informacji, m.in. o historii akcji, jej celach i wynikach oraz założeniach metodycznych, znajduje się na stronie internetowej Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM (www.zbiep.amu.edu.pl/region). Tam też będzie można zapoznać się z wynikami liczeń listopadowych z całej Wielkopolski.

GATUNKI OBSERWOWANE


Gatunek Jez. Dominickie Jez. Łoniewskie


Zb. Wonieść Zb. Jeżewo Razem

 

Data liczenia 10. 11. 3. 11. 3. 11. 10.11.

 

1. Perkozek Tachybaptus ruficollis 2

 

 

 

2
2. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 31 17 70

 

118
3. Zausznik Podiceps nigricollis

 

 

1

 

1
4. Kormoran Phalacrocorax carbo 10

 

39

 

49
5. Czapla biała Egretta alba

 

 

22

 

22
6. Czapla siwa Ardea cinerea 1

 

65

 

66
7. Łabędź niemy Cygnus olor 8

 

23 10 41
8. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

 

 

4

 

4
9. Gęgawa Anser anser

 

 

21

 

21
10. Gęś białoczelna Anser albifrons

 

 

200

 

200
11. Gęś zbożowa Anser fabalis 150

 

1000 1 1151
12. Krzyżówka Anas platyrhynchos 2 153 552 200 907
13. Cyraneczka Anas crecca

 

 

53

 

53
14. Rożeniec Anas acuta

 

 

2

 

2
16. Głowienka Aythya ferina 51

 

 

 

51
17. Czernica Aythya fuligula 187

 

2

 

189
18. Gągoł Bucephala clangula 19

 

 

 

19
19. Nurogęś Mergus merganser

 

4

 

 

4
20. Bielaczek Mergus albellus 1

 

 

 

1
21. Uhla Melanitta fusca 3

 

 

 

3
22. Markaczka Melanitta nigra 1

 

 

 

1
23. Łyska Fulica atra 2586

 

68 15 2669
24. Wodnik Rallus aquaticus

 

2 1

 

3
25. Kokoszka Gallinula chloropus

 

1

 

 

1
26. Śmieszka Larus ridibundus 3

 

24

 

27
27. Mewa pospolita Larus canus 1

 

3

 

4
28. Mewa srebrzysta Larus argentatus

 

1

 

 

1
29. Duże mewy nierozpoznane

 

 

4

 

4
30. Czajka Vanellus vanellus

 

2 290

 

292
31. Siewka złota Pluvialis apricaria

 

 

771

 

771
32. Siewnica Pluvialis squatarola

 

 

1

 

1
33. Biegus zmienny Calidris alpina

 

 

13

 

13
34. Kszyk Gallinago gallinago

 

 

17

 

17
35. Zimorodek Alcedo atthis 2 1

 

 

3
36. Wąsatka Panurus biarmicus 2 6 29

 

37
37. Bielik Haliaaetus albicilla

 

 

1

 

1
38. Krogulec Accipiter nisus

 

1 1

 

2
39. Myszołów Buteo buteo 1 3

 

1 5
40. Kruk Corvus corax

 

3 4

 

7

 

Razem 3061 194 3281 227 6763

 

 

 


 

<< Wszystkie sprawozdania Sprawozdanie dodano: 2007-12-09 przez: waldek; Wyświetlono: 462 razy