Sprawozdania z akcji

 

Sprawozdanie z Zimowego Ptakoliczenia w 2016 roku

 

W dniach 30-31 stycznia odbyło się kolejne Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach). W ramach tej akcji liczone są ptaki, które można spotkać najbliżej człowieka.

30 stycznia Janusz Maliczak policzył 251 ptaków z 12 gatunków w ogrodach i w pobliżu zabudowań w części dzielnicy Gronowo w Lesznie. Najliczniejszymi gatunkami były: gawron (94 os.) i wróbel (58 os.). Policzono również 25 mazurków, 23 dzwońce, 18 kwiczołów, 14 kawek, 5 bogatek, 4 sierpówki, 4 sroki, 2 kosy, 2 modraszki i 2 czyże.

31 stycznia Janusz Maliczak policzył 69 ptaków z 4 gatunków w pobliżu zabudowań w Dzięczynce (gmina Poniec). Najliczniejsze były tam kwiczoły (44 os.). Obserwowano 14 żurawi przelatujących w kierunku południowo-wschodnim. Policzono także 9 trznadli i 2 wróble. Razem podczas dwu dni policzono 320 ptaków 14 gatunków.

Zimowe liczenia ptaków były także organizowane przez Janusza Maliczaka dla uczniów z kółka przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Rydzynie. 5 lutego odbyło się pierwsze Zimowe Liczenie Ptaków w parku przy Zamku w Rydzynie. W liczeniu brał udział uczeń Maurycy Szulc. Tego dnia policzono 123 ptaki z 15 gatunków. Najliczniejsze były krzyżówki (60 os.) przebywające na fosie zamkowej i czyże (31 os.). Poza tym policzono po 6 mazurków, dzwońców i zięb, 3 bogatki, 2 raniuszki, 2 sójki, pełzacza, kowalika, gila, modraszkę, dzięcioła dużego, grubodzioba i myszołowa zwyczajnego. 15 lutego odbyło się kolejne Zimowe Liczenie Ptaków w parku przy Zamku w Rydzynie.

W liczeniu udział wzięło 8 uczniów z kółka przyrodniczego: Julia Ciszak, Oliwia Gąsior, Szymon Gumula, Ada Markiewicz, Marcin Rozkocha, Nikola Wojciechowska, Zofia Maćkowiak, Oliwia Zakrzewska. Policzono 133 ptaki z 7 gatunków. Podczas tego liczenia również najliczniejsza była krzyżówka (120 os.). Uczniowie policzyli również 8 wróbli, kowalika, grubodzioba, bogatkę, modraszkę i przelatującą gęś. Podczas obydwóch liczeń stwierdzono występowanie 16 gatunków ptaków w parku przy Zamku w Rydzynie. Uczniom bardzo podobało się liczenie ptaków. Na zajęciach z kółka przyrodniczego obejrzeli prezentację OTOP o ptakach Zimowych Ptakoliczeń.

 

 


 

<< Wszystkie sprawozdania Sprawozdanie dodano: 2016-03-06 przez: jmaliczak; Wyświetlono: 795 razy