Sprawozdania z akcji

 

Sieć Obserwatorów Bocianów Białych z Obrączkami w 2012 roku

 

Na terenie byłego województwa leszczyńskiego i w Dolinie Środkowej Obry (dalej ZL) bociany białe obrączkuje się od ponad 40 lat. Jednak intensywne obrączkowanie i odczytywanie obrączek prowadzi się zaledwie od kilku lat. Co roku zwiększa się liczba zaobrączkowanych piskląt od 60 w 2007 do 314 w 2012. Stale rośnie również liczba odczytów obrączek, od 3w 2007 do 23 w 2012 roku. W 2012 roku na ZL przeprowadzono pilotażowe prace w ramach tworzenia Sieci Obserwatorów Bocianów Białych z Obrączkami (szczegóły w Żołnierowicz i in. 2012). W badaniach wzięło udział 10 osób: 5 wyszukiwaczy i 5 wyszukiwaczy-odczytywaczy. Skontrolowano 59 par. Spośród 118 ptaków 7 miało obrączki (5,9%). Wszystkie obrączki odczytano. Odczytano również obrączki 11 ptaków nielęgowych oraz 5 ptaków podczas migracji polęgowej. Wśród ptaków lęgowych zaobserwowano 3 ptaki spoza powierzchni (2 samice i 1 samiec), 4 ptaki z powierzchni (3 samce i 1 ptak nieoznaczonej płci). W jednym przypadku oba ptaki z pary nosiły obrączki. Ptaki były w trzech kategoriach wiekowych w 4, 5 i 6 kalendarzowym roku życia. Pięć z nich po raz pierwszy przystąpiła do lęgu. W poprzednim sezonie były odnotowane jako nielęgowe. Wyprowadziły od 1 do 3 młodych, dwa ptaki nie wyprowadziły lotnych młodych. Odległość od miejsca wyklucia wahała się od 2,5 do 202km (średnio 71,6km). Dla samic wynosiła średnio129,5, a dla samców - 56,8km. Wyniki potwierdzają wcześniejsze prace o różnicach w dyspersji natalnej między samcami a samicami. Samce osiedlały się bliżej miejsca wylęgu niż samice (Chernetsov i in. 2006). Spośród 11 ptaków nielęgowych tylko 3 pochodziły z badanej powierzchni. Odległość ponownego stwierdzenia od miejsca wylęgu wynosiła od 7 do 365 km (średnio - 118,1 km). Cztery ptaki były w drugim kalendarzowym roku życia, a siedem w czwartym. Były młodsze niż ptaki nielęgowe stwierdzone we wcześniejszych badaniach (Antczak i Dolata 2006). Przedstawione wyżej wyniki należy jednak traktować jako wyniki wstępne i cząstkowe, które wejdą w skład szerszego opracowania.


 

 


 

<< Wszystkie sprawozdania Sprawozdanie dodano: 2013-02-02 przez: jmaliczak; Wyświetlono: 444 razy