Sprawozdania z akcji

 

Sprawozdanie z prac Programu Ochrony Bociana Białego na Ziemi Leszczyńskiej w 2012 roku

 

Tegoroczne prace terenowe prowadziliśmy prawie przez cały rok. Rozpoczęliśmy je jeszcze przed przylotem bocianów, przed rozpoczęciem sezonu lęgowego. Zamontowaliśmy dwie platformy pod gniazda: w Chumiętkach, gm. Krobia i w Pawłowicach, gm. Krzemieniewo. Ponadto z funduszy Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie postawiono słup z platformą pod gniazdo w Nowym Gołębinie, gm. Czempiń oraz dzięki inicjatywie i funduszom Pana Profesora Lechosława Dworaka postawiono słup z platformą w Berdychowie, gm. Osieczna. Ponadto przycięto gałęzie drzew pod gniazdami w Dębowej Łęce, gm. Wschowa i Bukownicy, gm. Krobia.

Przeprowadziliśmy prelekcję w świetlicy wiejskiej w Bielewie, gm. Krzywiń.

W okresie lęgowym, jak co roku, kontrolowaliśmy gniazda na etapie jaj, małych piskląt i dużych piskląt podczas obrączkowania. W trakcie tych prac gniazda były oczyszczane z niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu piskląt. Bezpośrednio wyplątaliśmy ze sznurków nylonowych 3 pisklęta. Łącznie zaobrączkowaliśmy 314 piskląt. Zinwentaryzowaliśmy gniazda bociana białego na terenie dawnego województwa leszczyńskiego i w Dolinie Środkowej Obry sprawdzając zajęcie gniazd i sukces lęgowy.

 

W pracach udział wzięli:

Agata Atamańska-Pyrc, Marcin Gabryelczyk, Stanisław Kuźniak, Mateusz Pyrc, Mary Lyn Rusmore-Villaume, Paweł Sieracki, Maciej Szymczak, Marcin Tobółka, Katarzyna Żołnierowicz.

 

Wsparli nas:

Energa S.A.

Henryka i Grzegorz Tobółkowie

Maria Wojciechowska

Miasto Leszno

Profesor Lechosław Dworak

Urząd Gminy Krzemieniewo

Urząd Miasta i Gminy Krobia

Urząd Miasta i Gminy Osieczna

Zakład Ekologii Behawioralnej UAM w Poznaniu

Zakład Zoologii UP w Poznaniu

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

 


 

<< Wszystkie sprawozdania Sprawozdanie dodano: 2013-02-02 przez: jmaliczak; Wyświetlono: 446 razy