Sprawozdania z akcji

 

Wstępne wyniki inwentaryzacji kolonii gawrona Corvus frugilegus na Ziemi Leszczyńskiej w roku 2010

 

 

Tegoroczna inwentaryzacja kolonii gawrona Corvus frugilegus została pomyślnie zakończona. Skontrolowaliśmy wszystkie gminy. Wstępne wyniki przedstawiają się następująco:

Stwierdzono 1737 gniazd w 41 koloniach. Kolonie gawronów znajdowały się w 14 miejscowościach na terenie 11 gmin. Najwięcej gniazd naliczono w Kościanie - 416 w 3 koloniach, Wąsoszu - 273 w 5 koloniach i Rawiczu - 191 w 5 koloniach. Zaledwie 5 kolonii liczyło ponad 100 gniazd. Największe kolonie znajdowały się w Kościanie - 233 i 182 gniazda oraz w Rawiczu - 148 gniazd. W pięciu miejscowościach stwierdzono pojedyncze gniazda.  

Tegoroczna inwentaryzacja potwierdziła niestety dalszy spadek populacji lęgowej gawrona na Ziemi Leszczyńskiej. W porównaniu z inwentaryzacją w roku 2002 (Kuźniak i in. 2005) liczba kolonii zmniejszyła się o 17, a gniazd o 912, tj. o 34 %.

W inwentaryzacji udział wzięli: Szymon Kaczmarek, Stanisław Kuźniak, Sławomir Maćkowiak, Janusz Maliczak, Waldemar Michalak, Janusz Ratajczak, Paweł Sieracki, Paweł Szymański i Marcin Tobołka.

 

 

 


 

<< Wszystkie sprawozdania Sprawozdanie dodano: 2010-05-29 przez: waldek; Wyświetlono: 513 razy