Sprawozdania z akcji

 

Podsumowanie Liczeń Listopadowych 2006

 


W dniach 4-12. 11. 2006. przeprowadzono kolejne liczenia ptaków wodnych i błotnych oraz szponiastych na jeziorach Wielkopolski. Leszczyńska Grupa OTOP policzyła ptaki na jeziorach Dominickim (Janusz Ratajczak i Dawid Niedbała), Łoniewskim (Janusz Stępniewski) i zbiornikach Wonieść (Waldemar Michalak, Stanisław Kuźniak, Janusz Maliczak i Piotr Dziełakowski) i Jeżewo (Wojciech Ratajczak i Szymon Przebinda).

Mimo, najczęściej, niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu lub śniegu, dość silny wiatr) wyniki okazały się całkiem dobre. Najwięcej gatunków stwierdzono na Z. Wonieść, najwięcej ptaków - na Jez. Dominickim (tabela), a najciekawsze obserwacje to nury rdzawoszyje i czarnoszyje na Jez. Łoniewskim i Zb. Jeżewo oraz perkoz rogaty na Jez. Dominickim. Do najliczniejszych należały krzyżówka i łyska. Zwraca uwagę brak (poza dwoma myszołowami) ptaków szponiastych, zapewne z powodu złych warunków pogodowych podczas liczeń.

Więcej informacji, m.in. o historii akcji, jej celach i wynikach oraz założeniach metodycznych, znajduje się na stronie internetowej Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM (www.zbiep.amu.edu.pl/region ) . Tam też będzie można zapoznać się z wynikami liczeń listopadowych z całej Wielkopolski.

Stanisław Kuźniak

GATUNKI OBSERWOWANE

Objaśnienia: JD - Jezioro Dominickie, JL - Jezioro Łoniewskie, ZW - Zbiornik Wonieść, ZJ - Zbiornik Jeżewo

L.p. Gatunek JD JL ZW ZJ

 

Razem
4.11. 8.11. 11.11. 4.11. 12.11.
1. Nur rdzawoszyi Gavia stellata

 


1 1

 


2 4
2. Nur czarnoszyi Gavia arctica

 


1 2

 


1 4
3. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 63 37 8 32

 


140
4. Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 1

 


 


 


 


1
5. Perkoz rogaty Podiceps auritus 1

 


 


 


 


1
6. Kormoran Phalacrocorax carbo

 


 


 


25

 


25
7. Czapla biała Egretta alba

 


 


 


5

 


5
8. Czapla siwa Ardea cinerea

 


 


 


21

 


21
9. Łabędź niemy Cygnus olor 19 1 ad.

 


106 (87 ad. i 19 imm.) 7 133
10. Gęś białoczelna Anser albifrons

 


 


 


24

 


24
11. Gęś zbożowa Anser fabalis

 


 


 


88

 


88
12. Krzyżówka Anas platyrhynchos 20 121 95 717 3 956
13. Cyraneczka Anas crecca

 


 


1

 


 


1
14. Płaskonos Anas clypeata

 


 


7 3

 


10
15. Świstun Anas penelope 1 1 6

 


 


8
16. Głowienka Aythya ferina 290

 


 


 


 


290
17. Czernica Aythya fuligula 115

 


 


8

 


123
18. Gągoł Bucephala clangula 10

 


1

 


 


11
19. Nurogęś Mergus merganser

 


 


4

 


 


4
20. Bielaczek Mergus albellus 1

 


 


 


 


1
21. Łyska Fulica atra 795 27 20 66 22 930
22. Kokoszka Gallinula chloropus

 


3

 


 


 


3
23. Śmieszka Larus ridibundus

 


 


 


44

 


44
24. Mewa pospolita Larus canus 3 1

 


 


 


4
25. Mewa białogłowa Larus cachinans 2

 


 


4

 


6
26. Mewa srebrzysta Larus argentatus

 


2

 


2 ad.

 


4
27. Duże mewy nierozpoznane

 


 


 


13

 


13
28. Czajka Vanellus vanellus 23

 


 


18

 


41
29. Siewka złota Pluvialis apricaria

 


 


 


3

 


3
30. Biegus zmienny Calidris alpina

 


 


 


5

 


5
31. Kszyk Gallinago gallinago

 


 


 


2

 


2
32. Zimorodek Alcedo atthis

 


 


 


 


1 1
33. Myszołów Buteo buteo 1

 


 


 


1 2
34. Srokosz Lanius excubitor


 


 


 


1 1

 

Razem 1345 195
145
1186
41
2909

 


 


 

<< Wszystkie sprawozdania Sprawozdanie dodano: 2006-11-16 przez: waldek; Wyświetlono: 520 razy