Sprawozdania z akcji

 

V Zimowe Ptakoliczenie

 

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". Odbywa się zawsze w ostatni weekend stycznia (w tym roku 24. i 25.). Możliwe jest policzenie ptaków dzień przed lub po wyznaczonym terminie. Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących uczestniczyć w liczeniu - każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park.

W ramach tego wydarzenia nie liczymy ptaków w lasach, na polach, nad rzekami, ponieważ pragniemy skupić się na tych gatunkach, które zimą  można spotkać jak najbliżej człowieka. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze ptaków w parkach i ogrodach. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie.

Ptakiem patronującym tegorocznej akcji Zimowego Ptakoliczenia była sikora bogatka. Ten niewielki ptak stał się jednym z ulubionych obiektów badań ornitologów z całego świata.

W dniu 26 stycznia 2009 r. przeprowadzono zimowe liczenie ptaków w parku przy Zamku w Rydzynie. W liczeniu wzięło udział 9 uczniów z kółka przyrodniczego: Dominika Karyś, Marika Sobierajska, Róża Chłapowska, Piotr Rosik, Mateusz Gluma, Emil Dziedzic, Sebastian Zajfert, Piotr Kolan i Mikołaj Kowalski pod opieką nauczyciela przyrody Janusza Maliczaka i pani wicedyrektor Lucyny Borowiak.

 

 

Fot. 1. Uczestnicy Zimowego Ptakoliczenia w Rydzynie.

 

W ciągu pół godziny naliczono 159 osobników z 9 gatunków. Najliczniejszym gatunkiem był gawron, sikora bogatka i gołąb sierpówka. Policzono również gile, gołębie miejskie, kowaliki, wróble, modraszkę i kruka. Część tych gatunków udało nam się zaobserwować dzięki dużej spostrzegawczości Sebastiana Zajferta.

Nie stwierdzono natomiast kaczek krzyżówek z powodu zamarzniętej fosy zamkowej.

Gatunki Liczba osobników
Gawron 100
Bogatka 25
Sierpówka 15
Gil 8
Gołąb miejski 4
Kowalik 3
Wróbel 2
Modraszka 1
Kruk 1
Łącznie 159

Tab. 1. Lista gatunków i ich liczebność.

 Tekst i foto Janusz Maliczak

 


 

<< Wszystkie sprawozdania Sprawozdanie dodano: 2009-02-02 przez: waldek; Wyświetlono: 738 razy