Sprawozdania z akcji

 

Listopadowe liczenie ptaków na jeziorach w roku 2008

 

 

 W ramach jesiennej kontroli jezior w Wielkopolsce liczono ptaki na Jez. Dominickim(8. 11. 2008 - Janusz Ratajczak i Stanisław Kuźniak, 15. 11. 2008 - Janusz Ratajczak) oraz 15.11.2008 na Zb. Wonieść (Stanisław Kuźniak i Janusz Maliczak). Wyniki liczeń w poniższych zestawieniach:

 

 

Jez. Dominickie: 

 

Gatunek
8.11.2008    15.11.2008
Liczba ptaków Płeć ♂♂/♀♀ Wiek ad./juv. Liczba ptaków Płeć ♂♂/♀♀ Wiek ad/.juv.
Nur rdzawoszyi Gavia stellata       1   /1
Kormoran Phalacrocorax carbo 12     13    
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 20

 

 

21    
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena       1    
Łabędź niemy Cygnus olor 2   2 /. 6   6/1
Krzyżówka Anas platyrhynchos 145 7/6   3    
Głowienka Aythya ferina 203     120    
Czernica Aythya fuligula 172     210    
Gągoł Bucephala clangula 35     48   32/16
Bielaczek Mergus albellus       6    
Łyska Fulica atra 2293     ca 2500    
Mewa pospolita Larus canus       1   1/
Mewa białogłowa Larus cachinans 6   6 /.      
Zimorodek Alcedo atthis 3     3    
Wąsatka Panurus biarmicus 7 4/3        

 

Inne gatunki(8.11.):

Gęś zbożowa Anser fabalis - przelot 80 os.
Myszołów Buteo buteo - 1
Paszkot Turdus viscivorus - 2
Srokosz Lanius excubitor - 1
Kruk Corvus corax - 2

 

Zb. Wonieść:

Gatunek Liczba ptaków Płeć: ♂♂/♀♀ Wiek: ad./juv.
Kormoran Phalacrocorax carbo 12    
Czapla siwa Ardea cinerea 14    
Czapla biała Egretta alba 1    
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 17    
Łabędź niemy Cygnus olor 27   19/8
Gęgawa Anser anser 300    
Gęś zbożowa Anser fabalis 384    
Gęś białoczelna Anser albifrons 40    
Krzyżówka Anas platyrhynchos 1030    
Łyska Fulica atra 2    
Czajka Vanellus vanellus 215    
Siewka złota Pluvialis apricaria 324    
Zimorodek Alcedo atthis 1    
Wąsatka Panurus biarmicus 14    

Inne gatunki:

Myszołów Buteo buteo: 1
Kruk Corvus corax: 3
Paszkot Turdus viscivorus: 2
Droździk Turdus iliacus: 1
Świergotek łąkowy Anthus pratensis: 6

 

 

 


 

<< Wszystkie sprawozdania Sprawozdanie dodano: 2008-11-10 przez: waldek; Wyświetlono: 554 razy